คำขวัญวันเด็ก 2561

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

   

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*