One thought on “วิธีการใช้งาน “โทรฟรี” ผ่านเฟซบุ้คแชท (Facebook Messenger)

  1. ๋Jintana

    ระหว่างที่ใช้งาน Messenger อยู่ ตรงโทร HD ขณะใช้งานเป็นสีฟ้า
    สามารถตั้งค่าให้ ขณะใช้งานเป็นสีเทาปลายทางได้ไหม

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *