onet 61 ประกาศผลสอบ,ตารางสอบ,วันสอบ O-NET 2561

ในปี 2561 มีการสอบครั้งสำคัญสำหรับน้องนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 นั่นคือ การสอบ O-NET 2561 (โอเน็ต 61) ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ onet 61 ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันสอบ, ตารางสอบ รวมทั้งประกาศผลสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 มากฝากครับ

ปฎิทินสอบ onet 61 ประจำปีการศึกษา 2561

ป.6 – สอบ O-NET วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

ม.3 – สอบ O-NET วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 10.00 – 14.30 น.)

ม.6 – สอบ O-NET วันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 08.30 – 16.30 น. และ 08.30 – 13.30 น.)

**************************

ตารางสอบ O-NET 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

 • 09.00 – 10.00 น. (60 นาที) วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 64)
 • พัก 30 นาที
 • 10.30 – 12.00 น. (90 นาที) วิชาภาษาไทย (รหัสวิชา 61)
 • พัก 90 นาที
 • 13.30 – 14.30 น. (60 นาที) วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 65)
 • พัก 30 นาที
 • 09.00 – 10.00 น. (60 นาที) วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63)

 

ตารางสอบ O-NET 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

 • 10.00 – 11.30 น. (90 นาที) วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 94)
 • พัก 90 นาที
 • 13.00 – 14.30 น. (90 นาที) วิชาภาษาไทย (รหัสวิชา 91)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 • 10.00 – 11.30 น. (90 นาที) วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 95)
 • พัก 90 นาที
 • 13.00 – 14.30 น. (90 นาที) วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 93)

 

ตารางสอบ O-NET 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

 • 08.30 – 10.30 น. (120 นาที) วิชาสังคมศึกษา (รหัสวิชา 02)
 • พัก 60 นาที
 • 11.30 – 13.30 น. (120 นาที) วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 04)
 • พัก 60 นาที
 • 14.30 – 16.30 น. (120 นาที) วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 03)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

 • 08.30 – 10.30 น. (120 นาที) วิชาภาษาไทย (รหัสวิชา 01)
 • พัก 60 นาที
 • 11.30 – 13.30 น. (120 นาที) วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัสวิชา 05)

********************************

ประกาศผลสอบ O-NET 2561

O-NET ป.3 ประกาศผลสอบ วันที่ 25 มีนาคม 2561 >> รออัพเดทลิ้งค์..

O-NET ม.3 ประกาศผลสอบ วันที่ 26 มีนาคม 2561 >> รออัพเดทลิ้งค์..

O-NET ม.6 ประกาศผลสอบ วันที่ 3 เมษายน 2561 >> รออัพเดทลิ้งค์..

 

 

   

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*