ตรวจสอบคุณสมบัติ (1 สิงหาคม 2560) ขั้นตอนต่อไปของผู้มีสิทธิลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

หลังจากที่รัฐบาลได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ทำการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแล้ว และได้เปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในโครงการนี้ หลายคนมีชื่อ หลายคนไม่มีชื่อ อาจจะสงสัยว่า แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไร วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้ครับ

ขั้นตอนต่อไปหลังตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ >> http://welfare2560.epayment.go.th

กรณีผู้ลงทะเบียนมีชื่ออยู่ในระบบแล้ว – ให้รอผลการตรวจคุณสมบัติต่อไป (เริ่มแจ้งผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีชื่ออยู่ในระบบ – ให้นำเอกสารหลักฐานจากแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ฉีกให้ในวันลงทะเบียนไปยืนยัน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนไปติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ไปลงทะเบียนไว้ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

เพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทั้งนี้ ให้นำเอกสารหลักฐานดังกล่าวไปติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นผู้ลงทะเบียนจะถูกตัดสิทธิในการได้รับสวัสดิการ

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการจากรัฐ

คุณสามารถตรวจสอบว่างคุณผ่านคุณสมบัติหรือไม่ โดยเช็คได้จากลิ้งค์ด้านล่างครับ (เช็คผลได้หลังจากวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)

รออัพเดทลิ้งค์หลังวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

กรณีที่ผู้ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติ จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่รัฐกำหนดและรัฐจะดำเนินการออกบัตรสวัสดิการให้ต่อไป

และกรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ ระบบจะแจ้งว่าไม่ผ่านคุณสมบัติข้อใด หรือหากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียนและดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook

แสดงความคิดเห็น

Readers Comments (3)

  1. ปัทมา June 17, 2017 @ 11:08 am

    เชคได้รวดเรวดีค่ะ

    Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*