นายกสั่งรื้อ”กรมการบินพลเรือน” เหตุไทยโดยลดอันดับเป็น Category 2 ห้ามบินเข้าสหรัฐฯ

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาประกาศจะทำการรื้อโครงสร้างของ “กรมการบินพลเรือน” เนื่องจากไทยถูกทาง FAA ลดมาตรฐานจาก Category 1 เป็น Category 2 ซึ่งมีผลถึงขั้นถูกห้ามบินเข้าสหรัฐอเมริกา หลายคนอาจจะอยากทราบถึงสาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป ทาง Zcooby จึงหาข้อมูลเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบนะครับ

13

สาเหตุที่ทาง FAA ลดอันดับไทยจาก Category 1 เป็น Category 2

องค์กรการบินพลเรือนของสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration: FAA) ได้เดินทางเข้ามาประเมินคุณภาพมาตรฐานการบินของไทยเมื่อวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ผลการตรวจสอบออกมาคล้ายกับผลการตรวจสอบขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ที่พบว่าไทยมีปัญหาดังนี้

 • บุคลากรไม่เพียงพอ และมีคุณสมบัติไม่ตรงกับเครื่องบิน
 • แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังขาดรายการปฏิบัติในบางเรื่อง เช่น ขาดความทันสมัย ไม่มีความครบถ้วน
 • การตรวจติดตามผลไม่ครบถ้วน เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ

โดยทาง FAA ได้ทำการประเมินโดยยึดตามคู่มือตรวจสอบของ ICAO ใน 3 ภาคผนวก ได้แก่

 • ภาคผนวกที่ 1 ใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (personnel Licensing)
 • ภาคผนวกที่ 6 การปฏิบัติการบินของอากาศยาน (Operation of Aircraft)
 • ภาคผนวกที่ 8 ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน (Airworthiness of Aircraft)

การประเมินภายใต้ภาคผนวกทั้ง 3 แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มใหญ่ ซึ่ง FAA พบประเด็นต้องแก้ไขใน 3 กลุ่ม คือ

 1. จำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินมีไม่เพียงพอ และคุณสมบัติเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบไม่ครบจำนวนแบบอากาศยานที่ประเทศไทยใช้อยู่และมีการจดทะเบียนไว้
 2. แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ (Technical Guidance) ยังขาดรายการปฏิบัติบางเรื่อง ข้อมูลไม่ทันสมัย ไม่ครบถ้วน และ
 3. การตรวจติดตาม (Surveillance) ไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นผลจากที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ทาง FAA ได้ให้เวลาไทยในการปรับปรุงแก้ไข 65 วันนับจากวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเมื่อครบกำหนด ทาง FAA ได้ประกาศให้ประเทศไทยถูกลดอันดับจาก Category 1 เป็น Category 2

FAA

ผลกระทบของการถูกลดอันดับเป็น Category 2

ทางเว็บไซต์ของ FAA ได้มีการระบุชัดเจนว่าหากประเทศใดถูกจัดอันดับอยู่ใน Category 2 จะมีผลดังนี้ครับ

 1. สายการบินของประเทศนั้นจะไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินเข้าสหรัฐฯ ได้จนกว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องสำเร็จ
 2. ระหว่างนั้นสหรัฐฯ ไม่สนับสนุนข้อตกลงทำการบินร่วม (code-share) กับประเทศที่ถูกจัดอยู่ใน Category 2
 3. เผชิญการตรวจสอบ ณ ลานจอด (Ramp Inspection) ที่เข้มงวดขึ้น เมื่อเครื่องบินนั้นถึงสหรัฐฯ
 4. หนักสุดอาจถึงขั้นห้ามบินเข้าประเทศ

 

นกสกู๊ตแจ้งความคืบหน้าการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (27 มีค. 58)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของทาง JCAB หรือกรมการบินพลเรือนประเทศญี่ปุ่น ได้หยุดอนุญาตให้สิทธิการบินกับสายการบินจากประเทศไทยหลายสาย รวมทั้งสายการบินนกสกู๊ตด้วยครับ วันนี้ทาง Zcooby เลยเอาการประกาศแจ้งความคืบหน้าการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบินนกสกู๊ตมาฝากครับ

10013977_437600299747629_6156932835575550862_n

แจ้งความคืบหน้า

การให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำของสายการบินนกสกู๊ต

เนื้อหาตามเอกสารด้านล่างเลยครับ

11096506_437600329747626_6391014335092204854_n

สรุปว่า หลังวันที่ 29 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป นกสกู๊ตไม่สามารถนำเครื่องบินแบบ่เช่าเหมาลำให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่นได้ ซึ่งตอนนี้ทางนกสกู๊ตกำลังพยายามหาเที่ยวบินทดแทนอยู่ครับ ซึ่งผลกระทบน่าจะตกอยู่กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าทัวร์ครับ

มีความคืบหน้าอย่างไร ทาง Zcooby จะแจ้งให้ทราบนะครับ

สรุปประเด็น,สาเหตุ,ผลกระทบกรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้าญี่ปุ่นไม่ได้!!

สำหรับคนที่กำลังกังวลใจเรื่องปัญหาเกี่ยวกับกรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำ‬ ที่ไม่สามารถบินเข้าญี่ปุ่น‬และเกาหลีใต้ เนื่องจากกรมการบินพลเรือน‬ (บพ.) ของไทยไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ องค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) วันนี้ทาง zcooby มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าเป็นสาเหตุ,ใครได้รับผลกระทบบ้าง รวมทั้งแนวทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ

โดยข้อมูลนี้ ทางคุณหมอยุ่ง ได้เป็นผู้เขียนสรุปเรื่องนี้ทั้งหมดได้อย่างเห็นภาพและเข้าใจง่ายครับ ทางเราจึงอยากแบ่งปันเรื่องนี้ให้ทราบครับ

สรุปประเด็น,สาเหตุ,ผลกระทบกรณีเที่ยวบินเช่าเหมาลำเข้าญี่ปุ่นไม่ได้!!

ขอพูดถึงประเด็นร้อนแรง เรื่อง ‪#‎เที่ยวบินเช่าเหมาลำ‬ ที่ไม่สามารถบินเข้า ‪#‎ญี่ปุ่น‬ และ ‪#‎เกาหลีใต้‬ กันซักนิดครับ

สาเหตุหลักๆ เริ่มต้นเกิดจากการที่ ‪#‎กรมการบินพลเรือน‬ (บพ.) ของไทยไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ องค์กรการบินระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นผู้กำหนดได้ จึงทำให้ ICAO (มีแผนจะ)ลดความน่าเชื่อถือของสายการบินสัญชาติไทยลง(หากทาง บพ.ปรับปรุงแก้ไขไม่ทันตามที่กำหนดราว 90 วัน) ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทางญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้ จึงออกระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัดมาก กับสายการบินสัญชาติไทย ซึ่งจะมีผลใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558 นี้เป็นต้นไป ผมสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

1. สายการบินสัญชาติไทยที่เปิดให้บริการแบบ ‪#‎เที่ยวบินแบบประจำ‬ อยู่แล้ว (อาทิเช่น การบินไทย (TG) ไป NRT HND KIX FUK CTS ICN PUS และ ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) ไป NRT KIX ICN ทุกเที่ยวบิน รวมถึง Jet Asia (JF) ไป NRT เฉพาะบางเที่ยวบิน) ในเส้นทางบินทั้งญี่ปุ่น และเกาหลี สามารถ ‪#‎ทำการบินต่อไปได้เหมือนเดิม‬ แต่… “ไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบิน หรือ เปิดจุดบินใหม่เพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงแบบเครื่องบินได้”

ถ้ามองในมุมมองผู้โดยสารทั่วๆ ไป ถ้าผู้โดยสารจองตั๋วบินเส้นทางเหล่านี้ กับสายการบินเหล่านี้ (การบินไทย สู่ นาริตะ, ฮาเนดะ, คันไซ, ฟูกุโอกะ, ซัปโปโร่, อินชอน, ปูซาน และ ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ สู่ นาริตะ, คันไซ, อินชอน ทุกเที่ยวบิน และ เจ๊ทเอเชีย สู่ นาริตะ เฉพาะเที่ยวบินแบบประจำ) ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดครับ บินตามปกติ สบายใจได้เลย

แต่เส้นทางการบินที่กำลังจะเปิดตัว แต่ยังไม่ทันได้เปิด (ไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ (XJ) ไป CTS ‪#‎ซัปโปโร่‬ ฮอกไกโด ซึ่งกำหนดบินวันแรก 2 พฤษภาคม) อย่างไรรอเฝ้าติดตามข่าวกันครับ …. เพราะลักษณะนี้คือสายการบินได้ขออนุญาตก่อนแล้ว ได้รับอนุมัติจึงเปิดขาย พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้น จึงถูกระงับ ซึ่งตอนนี้เป็นหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนจะต้องเป็นผู้ประสาน และ แก้ไขต่อไป แล้วทางสายการบินจะเป็นผู้แถลงหลังจากที่ทุกอย่างกระจ่างเรียบร้อยแล้วว่าจะทำอย่างไรต่อไป

2. สายการบินสัญชาติไทยที่เปิดให้บริการเที่ยวบินแบบ ‪#‎เช่าเหมาลำ‬ จะไม่ได้รับอนุญาตให้บินเข้าญี่ปุ่น (ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรอง) // สำหรับเกาหลีใต้ถ้าเคยขออนุญาตไว้ก่อนแล้วสามารถบินได้ แต่ขอใหม่ไม่ได้ ซึ่งสายการบินที่อยู่ในข่าย ก็คือ

— นกสกู๊ต (XW) ซึ่งบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ที่เช่าเหมาลำเครื่องบินได้ร่วมกับสายการบินนกสกู๊ตในการเตรียมพร้อมรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ตามที่พี่ดุ๋ง พาที สารสิน CEO นกแอร์ ได้ให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่า อาจมีการนำเครื่องบินของ Scoot ประเทศสิงคโปร์ (ทะเบียนสิงคโปร์ 9V-OT…) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักมาทำการบินแทน (อิงจากไทยรัฐ http://www.thairath.co.th/content/489424) โดยตามเอกสารของกรมการบินพลเรือน กล่าวถึงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเฉพาะ เกียวโต และ โอซาก้า (เขาเขียนไว้อย่างนี้จริงๆ ไม่รู้เขียน โตเกียว เป็นเกียวโตหรือไม่ แต่ไม่ได้พูดถึง ฮอกไกโด)

— เอเชียแอตแลนติกแอร์ไลน์ส (HB) (ในเครือของ H.I.S. บริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น) “อยู่ระหว่างการเจรจา” ร่วมกับกรมการบินพลเรือนและทางประเทศญี่ปุ่น สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางเกาหลีใต้ (BKK-ICN-BKK) ไม่มีปัญหา สามารถบินได้ตามปกติ (เพราะได้ขออนุญาตไปก่อนแล้ว) (อ้างอิงจากมติชน ตามเอกสารของกรมการบินพลเรือน http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1427363514 )

— เจ๊ทเอเชีย (JF) “เฉพาะเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ” Extra Flights ที่นอกเหนือจากเที่ยวบินประจำ “อยู่ระหว่างการเจรจา” ร่วมกับกรมการบินพลเรือนและทางประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง ในส่วนของบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ได้มีการทยอยแจ้งลูกทัวร์กรุ๊ปที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินพิเศษ ให้เปลี่ยนแปลงการเดินทางหรือมีการคืนเงินค่าทัวร์กันบ้างแล้ว (เที่ยวบินที่เป็น Extra Flights คือกรุ๊ปที่นัดเช็คอินเดินทางคืนวันที่ 30, 31 มีนา / 3, 6, 7, 10, 13, 14 — ทั้งนี้อยู่ระหว่างการเจรจาว่าจะเปิดเที่ยวบินในวันดังกล่าวได้หรือไม่) …. สำหรับเที่ยวบินเช่าเหมาลำในเส้นทางเกาหลีใต้ (ฺBKK-ICN-BKK) ไม่มีปัญหา สามารถบินได้ตามปกติ (เพราะได้ขออนุญาตไปก่อนแล้ว)

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ ลูกทัวร์ที่ได้ซื้อแพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นกับบริษัทต่างๆ ผมขอแนะนำว่า ความชัดเจนและผลการเจรจาน่าจะรับทราบกันภายในวันนี้ หรืออย่างช้าสุดไม่เกินต้นสัปดาห์หน้าครับ อีโมติคอน grin ซึ่งผมเชื่อว่าบริษัททัวร์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ จะพยายามหาทางออกที่ดี่ที่สุดให้กับลูกทัวร์ทุกๆ ท่าน

### คำถามที่ หลายๆ ท่านสงสัยในฐานะที่เราเป็นผู้โดยสาร ??

Q : แล้วเที่ยวบินเช่าเหมาลำ กับ เที่ยวบินปกติ เราจะรู้ได้อย่างไร แม้จะเป็นสายการบินเดียวกันก็ตาม

A : สำหรับผู้โดยสารปกติ ทั่วๆ ไป ถ้าไม่ได้สนใจจะไม่มีทางรู้เลยครับ เพราะกระบวนการให้บริการแทบจะเหมือนกันหมด (เช่นมีอาหารร้อนเสิร์ฟ น้ำหนักกระเป๋าได้ตามปกติ การบริการมาตรฐานสายการบินนั้นๆ) แต่ความต่างจะอยู่ที่ “ขั้นตอนการขออนุญาตทำการบิน” ครับ ซึ่งเป็นเรื่องของสายการบินเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่ง เที่ยวบินเช่าเหมาลำ สายการบินจะไม่สามารถขายตั๋วเองได้ การจองตั๋วเครื่องบิน ก็จะต้องจองผ่าน การซื้อแพคเกจโปรแกรมทัวร์จากบริษัททัวร์ต่างๆ หรือ ซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัททัวร์ เป็นต้น อาทิเช่น ในภาพประกอบ นกสกู๊ตที่ผมบินไปเกาหลี เป็นเที่ยวบินแบบ “เช่าเหมาลำ” ไม่ได้เปิดขายให้กับบุคคลทั่วไปผ่านช่องทางปกติของสายการบิน

Q : ถ้ากรณี บพ. กรมการบินพลเรือน ไม่สามารถแก้ไขเอกสารหรือปรับปรุงหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยได้ทันจะเกิดอะไรขึ้น และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดจะมีสิทธิ์เกิดอะไรได้บ้าง

A : ถ้าหาก ICAO หรือ องค์กรการบินระหว่างประเทศ ลดลำดับขั้นความน่าเชื่อถือ ก็อาจส่งผลทำให้บางประเทศอาจเพิ่มมาตรการต่างๆ อาทิเช่น จำกัดจำนวนเที่ยวบิน หรืออย่างแย่ที่สุดคือ ไม่อนุญาตให้สายการบินสัญชาติไทยบินเข้าประเทศ ถ้าประเทศใหญ่ๆ อาทิเช่น ออสเตรเลีย หรือ กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ขึ้นบัญชีก็คงลำบากกันไม่น้อยครับ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ กรมการบินพลเรือน จะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ (อันนี้ผมมโนถึงขั้นแย่สุด ซึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้ครับ)

Q : ประชาชนคนธรรมดาอย่างเราๆ ท่านๆ จะวางแผนการเดินทางอย่างไรดี หากสายการบินของไทยได้รับผลกระทบ ?

A : ส่วนตัวผมเชื่อว่าสายการบินของไทยทุกสาย ต่างต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ในทุกวิถีทาง เพื่อรักษาผลประโยชน์กับผู้โดยสารที่ได้จองตั๋วไว้แล้วทุกท่าน โดยมีแกนหลักก็คือกรมการบินพลเรือนที่จะต้องแก้ไขตัวเองเป็นอันดับแรก หรือจะลองเลือกเดินทางกับสายการบินสัญชาติอื่นๆ ในการเดินทาง บินแบบต่อเครื่อง ก็เป็นอีกทางเลือกที่ลองพิจารณากันดูครับ

Q : ถ้าสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ ไม่สามารถเปิดบินเส้นทาง ดอนเมือง-ซับโปโร่-ดอนเมือง ได้ ทางสายการบินจะชดเชยได้อย่างไรบ้าง ?

A : คำตอบที่แน่ชัด ก็ต้องรอความชัดเจนจากกรมการบินพลเรือนว่าจะมีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร และสุดท้ายสายการบินจะเป็นผู้แถลงครับ ตอนนี้ยังมีเวลาอีกราว 30 กว่าวันกว่าจะเริ่มบินเที่ยวบินแรก 2 พฤษภาคม อย่างไรก็รอดูติดตามข่าวกันไปก่อนครับ (กรณีอย่างแย่ที่สุดจริงๆ ก็อาจจะให้สิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เป็น ลงนาริตะ หรือ คันไซ หรือคืนเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ต้องรอให้สายการบินเป็นผู้แถลงครับ)

สุดท้ายนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน ไม่ว่าจะตัว สายการบินของไทยทุกสาย, ผู้ที่ได้จองตั๋วไปแล้ว, บริษัททัวร์ และ ลูกทัวร์ทุกท่าน ให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปกันได้ครับ

ที่มาบทความ https://www.facebook.com/yoongvet/posts/905563856132919:0

ญี่ปุ่นห้ามเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากไทยแล้ว…แอร์เอเชีย,นกสกู๊ต,AAA โดยเต็มๆ !!

สำหรับผู้ที่กำลังมีแพลนจะเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยการเดินทางด้วยทัวร์หรือด้วยตัวเอง ที่ต้องมีการใช้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ ให้คุณคอยติดตามความคืบหน้าให้ดีนะครับ เนื่องจากตอนนี้ทางกรมการบินพลเรือนได้ทำการแจ้งออกมาแล้วครับว่า ทางประเทศญี่ปุ่น ไม่อนุญาตให้เที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ครับ โดยสายการบินที่ได้รับผลกระทบก็คือ แอร์เอเชีย,นกสกู๊ต และ AAA ครับ

japan-stop-3-charter-flight-from-thailand-01

โดยมีเอกสารหนึ่งหลุดออกมาดังนี้ครับ

สำหรับสายการบินที่ได้ยื่นขอทำการบินแบบเช่าเหมาลำจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น แต่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต ดังนี้

1.สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มสนามบินที่จะทำการบินไปในเส้นทางฮอกไกโด

2. สายการบินนก สกู๊ต ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำรับขนในช่วงสงกรานต์ ไปยังเมืองเกียวโต และโอซากา

3. สายการบิน เอเชีย แอตแลนติก ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่นเดียวกัน

ห้ามเที่ยวบินเหมาลำเข้าญี่ปุ่น

ที่มาของเรื่องนี้

เนื่องจากทางกรมการบินพลเรือน (บพ.) ได้รับการตรวจตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 19-30 มกราคม 2558 ซึ่งผลการตรวจสอบตามโครงการดังกล่าว พบว่า

ประเทศไทยมีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) เกี่ยวกับกระบวนการรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ

โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 กรมการบินพลเรือนได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ Japan Civil Aviation Bureau (JCAB) ว่าได้รับทราบผลการตรวจสอบของ ICAO โครงการ USOAP จากการที่ ICAO ได้นำ SSC ของประเทศไทยลงใน Secure website จึงแจ้งให้กรมการบินพลเรือน ทราบว่า นโยบายของ JCAB เกี่ยวกับผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศที่ ICAO ได้ระบุ SSC ให้ทราบว่า

 1. JCAB จะไม่อนุมัติให้มีการขยายหรือเปลี่ยนบริการขนส่งทางอากาศ ไม่ว่าจะในรูป การเพิ่มท่าอากาศยานหรือเปลี่ยนแบบอากาศยานที่จะให้บริการไปยังประเทศญี่ปุ่นตามบทบัญญัติในมาตรา 129-3
 2. JCAB จะเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ Ramp service ตามข้อ 16 ของอนุสัญญา ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (อนุสัญญาชิคาโก ค.ศ. 1944)

ทั้งนี้ นโยบายของ JCAB มิได้กระทบถึงผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศไทยที่ทำการบินแบบประจำ ซึ่งยังคงสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศได้ตามปกติ โดย JCAB จะยกเลิกมาตรการดังกล่าวเมื่อ ICAO ได้ระบุว่า SSC ได้รับการแก้ไขแล้ว การดำเนินการในกรณีนี้ถือเป็นมาตรการ ที่ JCAB ปฏิบัติกับทุกรัฐ ที่ ICAO ระบุว่ามี SSC

สายการบินไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบการห้ามบินแบบเช่าเหมาลำ

สำหรับสายการบินที่ได้ยื่นขอทำการบินแบบเช่าเหมาลำจากประเทศไทยไปยังญี่ปุ่น แต่ได้รับแจ้งว่าไม่อนุญาต ดังนี้

 1. สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มสนามบินที่จะทำการบินไปในเส้นทางฮอกไกโด
 2. สายการบินนก สกู๊ต ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำรับขนในช่วงสงกรานต์ ไปยังเมืองเกียวโต และโอซากา
 3. สายการบิน เอเชีย แอตแลนติก ไม่ได้รับอนุญาตให้บินเช่าเหมาลำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่นเดียวกัน

สำหรับแนวทางแก้ไข ณ ขณะนี้ กรมการบินพลเรือนจะเดินทางไปชี้แจงกับประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 เพื่อทำความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงและแนวทางการดำเนินการของประเทศไทย ส่วนประเทศอื่นๆ กรมการบินพลเรือนจะได้ดำเนินการชี้แจงเกี่ยวกับสถานะด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบินในประเทศไทย รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบดังกล่าวให้ทราบอย่างเร็วที่สุด

 

ใครที่จะได้รับผลกระทบนี้บ้าง

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ (ซึ่งบริษัททัวร์มักจะนิยมใช้แบบนี้) อาจจะได้รับผลกระทบในการยกเลิกเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำครับ โดยเฉพาะการบินแบบเช่าเหมาลำของสามสายการบินต่อไปนี้ครับ

 1. สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (Thai Airasia X)
 2. สายการบินนก สกู๊ต (NokScoot)
 3. สายการบิน เอเชีย แอตแลนติก (AAA)

ส่วนผู้จองเที่ยวบินแบบปกติ ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ครับ

แนวทางการแก้ปัญหา คุณควรจะรีบทำการติดต่อกับทางสายการบินที่คุณได้ทำการจองได้โดยเร็วที่สุดครับ เพื่อให้ทราบว่า การจองของคุณได้รับการกระทบกระเทือนจากคำสั่งนี้หรือไม่ครับ