พิธีสถานปนาพระสังฆราช สด

Uncategorized

พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 (12 กุมภาพันธ์ 2560) พร้อมลิ้งค์ถ่ายทอดสด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีพิธีสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทยพิธีหนึ่งนั้นคือ พิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทาง Zcooby ขอแนะนำลิ้งค์สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีนี้มาฝากครับ>> Read more...