โครงการแจกเงิน 3,000 บาทเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้มีรายได้น้อย (รายละเอียด,เงื่อนไขและคุณสมบัติ)

หลังจากที่ข่าวว่า ทางคณะรัฐมนตรี เห็นชอบอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยรัฐบาลจะมอบเงินจำนวน 3,000 บาท แก่ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หลายคนอาจจะอยากทราบรายละเอียด เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 3,000 บาทนี้ ทาง Zcooby หาข้อมูลมาให้แล้วครับ

600_281

โดยโครงการมอบเงิน 3,000 บาท เป็นโครงการของทางรัฐบาลมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ผู้มีรายได้น้อย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน 3,000 บาท

  • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559)
  • ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี รัฐบาลมอบเงินให้ 3,000 บาท
  • ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทต่อปี มอบเงินให้ 1,500 บาท
  • ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย (ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ) โดยกรมสรรพากรและกรมการปกครองจำดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
  • ยกเว้นเกษตรกรที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือไปแล้ว

เงื่อนไขการจ่ายเงิน 3,000 บาท

เริ่มจ่ายตั้งแต่ 1-10 ธ.ค.2559 ผ่านบัญชีธนาคาร ธกส.  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้