บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร? ได้สิทธิ์,ใช้ทำอะไรได้บ้าง? (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560)

หลังจากที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในครั้งล่าสุด ตอนนี้ทางรัฐบาลได้เตรียมมอบ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนและผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ วันนี้ Zcooby จึงอยากจะขอแนะนำว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร? ได้สิทธิ์,ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คืออะไร?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นบัตรที่มอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (จำนวนประมาณ 11.67 ล้านคนทั่วประเทศ) ที่ได้ทำการลงทะเบียนและเกณฑ์ผ่านคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิ์สวัสดิการนี้

โดยผู้ที่ได้รับบัตรจะใช้สิทธิ์เช่น ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาทต่อเดือน, ค่าเดินทาง, ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม (รายละเอียดตามหัวข้อด้านล่าง

โดยบัตรนี้มีเงื่อนไขพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ทุกวันที่ 1 ของเดือน ระบบจะทำการรีเซ็ตวงเงินในบัตรใหม่ วงเงินที่ใช้ไม่หมด จะถูกตัดส่งคืนกลับเข้ารัฐทันที

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มแจกและใช้งานได้เมื่อไหร่?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มแจกในวันที่ 21 กันยายน 2560 และเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้สิทธิ์ หรือได้รับสวัสดิการในด้านใดบ้าง?

ในส่วนของสิทธิ์สวัสดิการนั้น จะแบ่งกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ์ดังนี้

กลุ่มที่ 1 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี

สิทธิ์ที่ 1 – ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาท ต่อเดือน (จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิ์ที่ 2 – ได้รับค่าเดินทาง

 • ค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน

สิทธิ์ที่ 3 – ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/คน/ 3 เดือน

**************************

กลุ่มที่ 2 – กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท/ปี

สิทธิ์ที่ 1 – ได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200 บาท ต่อเดือน (จากร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด) เช่น

 • สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น
 • สินค้าเพื่อการศึกษา
 • วัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม

สิทธิ์ที่ 2 – ได้รับค่าเดินทาง

 • ค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถโดยสาร บขส. 500 บาท ต่อเดือน
 • ค่ารถไฟ 500 บาทต่อเดือน

สิทธิ์ที่ 3 – ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/คน/ 3 เดือน

เพื่อให้เข้าใจโดยง่าย ทางเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ได้ทำข้อมูลแบบภาพให้เข้าใจง่ายขึ้นดังนี้

 

Readers Comments (1)

 1. แล้วถ้าต่างจังหวัดไม่มีร้านธงฟ้าไม่มีร้านค้าที่รับบัตรไม่มีรถเมล์ไม่ได้เดินทาง จะทำยังงัยเสียสิทธิ์ไปแต่อะเดือนงี้หรอ. เวนกรรม

  Reply

Leave a comment

Your email address will not be published.


*