ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)กรมการขนส่งทางบก ได้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557  โดยการนำเอาข้อสอบจำนวนทั้งหมด 1,000 ข้อ จาก 11 หมวดมาสุ่มออกข้อสอบ ทาง Zcooby ได้ทำการรวบรวมข้อสอบทั้งหมดโดยแยกแต่ละหมวดเพื่อให้ใช้งานง่าย โดยหมวดนี้จะเป็น ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ทั้งหมด 11 หมวด (คลิ้กแต่ละตอนได้เลยครับ)

*************************************************

ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 7 (มารยาทและจิตสำนึก)

การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรปฏิบัติอย่างไร
ก ให้รถทางขวามือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
ข ให้รถทางซ้ายมือของเราที่อยู่ในวงเวียนไปก่อน
ค ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะเลี้ยวซ้ายไปก่อน
ง ให้รถที่เข้าวงเวียนและจะตรงไปให้ไปก่อน

การขับรถเลี้ยวบริเวณทางแยกที่มีช่องจราจรมากกว่า 2 ช่องทาง ข้อใดถูกต้อง
ก เปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้ายหรือขวาขณะอยู่ในทางเลี้ยว
ข ขับคร่อมช่องจราจรเพื่อตีวงได้กว้างขึ้น
ค ขับอยู่ในช่องจราจรเดิมตั้งแต่เริ่มเข้าทางแยกจนเลี้ยวเสร็จสิ้น
ง ขับในช่องจราจรซ้ายสุดแล้วเปลี่ยนไปช่องจราจรด้านขวาในขณะเลี้ยว

ในกรณีที่ท่านขับรถผ่านซอยที่มีรถรอออกเป็นจำนวนมากควรปฏิบัติอย่างไร
ก บีบแตรหรือให้สัญญาณไฟเตือนรถที่จะออกจากซอยก่อนขับผ่านไป
ข เปิดทางให้รถออกจากซอยได้บ้างสลับกับรถทางตรง
ค พยายามขับให้ชิดคันหน้าเพื่อไม่ให้รถในซอยแทรกออกมา
ง ขับรถผ่านซอยด้วยความเร็วเพื่อส่งสัญญาณว่าขอไปก่อน

ทัศนคติและจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัยของผู้ขับรถคืออะไร
ก ขับรถช้า ใจเย็น
ข ขับรถเก่งคล่องแคล่ว
ค ขับรถอย่างมีสติเคร่งครัดวินัยจราจรแสดงออกถึงมารยาทและน้ำใจ
ง ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ

สิ่งใดที่ผู้ขับรถไม่ควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเขียวให้ขับเคลื่อนรถไปได้
ก ค่อยๆ เคลื่อนรถออกโดยทิ้งช่วงห่างกับคันหน้าพอสมควร
ข ชะลอให้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเคลื่อนออกไปก่อน
ค ตรวจสอบรถในทางแยกอื่นที่อาจวิ่งออกมาก่อนที่จะขับเข้าสู่ทางแยกด้านหน้า
ง บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้เคลื่อนตัวออกโดยเร็ว

 สิ่งใดที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อได้รับสัญญาณไฟเหลือง
ก ชะลอรถและหยุดรถที่เส้นขาวให้หยุดรถเพื่อป้องกันการขับฝ่าสัญญาณไฟแดง
ข บีบแตรเร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้นเพื่อให้รถเราไม่ติดสัญญาณไฟแดง
ค ขับเปลี่ยนเลนเพื่อแซงรถขึ้นไปให้พ้นสัญญาณไฟแดง
ง ขับตามคันหน้าไปโดยฝ่าสัญญาณไฟแดง

สิ่งที่ผู้ขับรถควรทำเมื่อเห็นคนยืนบนฟุตบาทและแสดงท่าที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลาย
ก บีบแตรเตือนคนที่จะข้ามถนนและเร่งความเร็วผ่านไป
ข แตะเบรกเตือนให้รถหลังรู้ว่าท่านกำลังจะหยุดรถ และหยุดรถตรงทางม้าลาย
ค ขับรถตามหลังท้ายคันหน้าอย่างกระชั้นชิดโดยไม่หยุดให้คนข้ามถนน
ง ขับรถแซงคันที่จอดรถให้คนข้ามและขับผ่านไปโดยเร็ว

การให้สัญญาณไฟที่ถูกต้องเมื่อขับรถเข้าสู่ทางร่วมทางแยก
ก ให้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อต้องการขับรถตรงไป
ข ให้สัญญาณไฟเฉพาะเลี้ยวขวาเท่านั้น
ค ให้สัญญาณไฟทุกครั้งเมื่อต้องการเลี้ยวซ้ายหรือขวา
ง ไม่จำเป็นต้องให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซ้าย เมื่อขับตามรถคันหน้าที่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวไปทางเดียวกัน

ใครบ้างที่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารไปในรถยนต์เพื่อความปลอดภัยของชีวิต
ก คนขับรถและผู้โดยสารทุกคนทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังรถ
ข คนขับรถและผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้ารถเท่านั้น
ค คนขับรถและผู้โดยสารที่มีอายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไป เพราะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได้
ง คนขับรถและผู้โดยสาร ยกเว้นคนแก่กับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปีลงมา

 ผู้ขับรถควรทำอย่างไรให้แซงรถได้อย่างปลอดภัยและไม่เสียมารยาท
ก บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซง เร่งความเร็วแซงซ้ายหรือขวาขึ้นไปตลอดเส้นทางที่รถวิ่ง
ข ให้สัญญาณไฟก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้วรีบหักกลับเข้าช่องทางเดิมในระยะกระชั้นชิดลดความเร็วลงให้เท่ากับรถที่แซงขึ้นไป
ค บีบแตรให้สัญญาณก่อนแซงเร่งความเร็วแซงขึ้นไปแซงแล้ววิ่งรถคู่ขนานไปกับรถที่แซงขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง
ง ให้สัญญาณไฟก่อนแซง เร่งความเร็วแซงขึ้นไป เว้นระยะห่างก่อนให้สัญญาณไฟขอกลับเข้าช่องจราจรเดิม เร่งความเร็วรถให้เหมาะสมกับรถที่อยู่ด้านหน้า

ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นให้สัญญาณไฟขอเข้าใช้ช่องจราจรร่วมกับท่าน
ก ให้สัญญาณตอบรับโดยชะลอความเร็ว เว้นระยะให้รถคันนั้นสามารถเปลี่ยนช่องจราจรเบี่ยงเข้ามาได้อย่างปลอดภัย
ข บีบแตรเตือน รีบขับชิดรถคันหน้า กันไม่ให้เบี่ยงแทรกเข้ามา
ค ขับชิดรถคันหน้า พยายามเบียดไม่ให้รถคันหน้าแทรกเข้ามาด้านหน้ารถได้
ง เร่งความเร็วรถเป็นระยะ ไม่เปิดช่องว่างให้แทรกเข้ามาในช่องจราจรของเราได้

เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูง ท่านควรทำอย่างไร
ก ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย และเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย เพื่อให้รถที่มีความเร็วสูงกว่ารถของท่านแซงขึ้นไปอย่างปลอดภัย
ข เร่งความเร็วหนีรถด้านหลัง พยายามขับทิ้งระยะให้ห่างจากรถคันหลัง
ค ขับด้วยความเร็วเดิม เพื่อให้รถด้านหลังเปลี่ยนช่องจราจรไปทางซ้าย
ง ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย หักหลบไปยังช่องจราจรซ้าย เร่งความเร็วแข่งกับรถในช่องจราจรขวา

ท่านควรทำอย่างไรเมื่อผู้ขับรถคันอื่นเปิดทางให้ท่านไปก่อนหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรด้วย
ก เร่งรถออกไปโดยตัดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไปด้วย
ข ก้มหัวหรือยกมือขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรในลักษณะเร่งร้อน
ค ก้มหัวขอบคุณ พร้อมกับเคลื่อนรถออกไปหรือเข้าร่วมใช้ช่องจราจรที่ขอเข้าร่วมด้วยความระมัดระวัง
ง ขับรถออกไปหรือเข้าร่วมช่องจราจรแบบช้าๆ และพยายามเบียดข้ามไปยังช่องจราจรถัดไป

การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไร้มารยาทและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ก ขับรถตามรถด้านหน้าโดยเว้นระยะห่างที่เหมาะสม
ข ขับรถจี้ท้ายรถด้านหน้าที่ขับช้า พร้อมกับบีบแตรไล่
ค บีบแตรเตือนรถที่กำลังถอยหลังมาชนรถของท่านซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่
ง เปิดไฟตัดหมอกเมื่อฝนตกหนัก

การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาท
ก เปิดไฟสูงเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน เฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา และปิดไฟสูงทันทีที่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ข เปิดไฟสูงแทนไฟส่องสว่างเมื่อวิ่งบนถนนต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทางและสามารถมองเห็นไฟท้ายรถคันหน้า
ค เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งเข้าทางโค้งที่มืดมากและมีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมา
ง เปิดไฟสูงทุกครั้งเมื่อวิ่งบนถนนซึ่งเป็นทางขึ้นเนินหรือลงเนินที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและสามารถ มองเห็นไฟหน้ารถที่วิ่งสวนทางมา

การกระทำใดของผู้ขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงถึงความมีมารยาทและน้ำใจให้แก่ผู้ใช้ถนนร่วมกัน
ก ขับรถแซงคิวแทรกเข้าตรงเชิงสะพานหรือก่อนเข้าซอย
ข ขับรถบนไหล่ทางเพื่อไปแทรกเข้าด้านหน้าในช่องจราจรปกติ
ค กลับรถบนถนนที่มีช่องจราจรสวนทางกันในลักษณะกีดขวางการจราจร
ง ไม่หยุดรถบนเส้นทแยงสีเหลืองหรือบริเวณปากซอยและเปิดทางให้รถในเส้นทางอื่นสามารถขับผ่านไปได้ในขณะที่รถท่านติดการจราจร

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องและแสดงมารยาทที่ดีของผู้ขับรถยนต์
ก ไม่ใช่ผู้พิการแต่จอดรถในพื้นที่จอดรถของผู้พิการ
ข ต้องการไปทางตรงแต่ขับรถในช่องจราจรเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
ค กลับรถที่จุดกลับรถทุกครั้งแม้จะอยู่ไกล
ง จอดรถขวางรถคันอื่นโดยเข้าเกียร์และเบรกมือ

 เมื่อขับรถเข้าเขตชุมชนที่มีการจราจรติดขัด ผู้ขับรถควรทำอย่างไร
ก บีบแตรเพื่อเร่งรถคันหน้าและเตือนคนเดินถนนให้หลีกทางไป
ข ขับช้าๆ โดยระมัดระวังคนเดิน ใช้แตรเมื่อจำเป็นเพื่อเตือนคนเดินถนนหรือรถคันอื่นเท่านั้น
ค ขับเบียดรถที่จอดหรือคนเดินถนนโดยล้ำไปยังช่องจราจรที่สวนมา
ง ขับย้อนศรเพื่อหนีการจราจรติดขัดไปยังเส้นทางอื่น

ในขณะที่ท่านขับรถและสังเกตเห็นว่าด้านหน้ามีผู้กำลังจะข้ามถนน ท่านจะทำอย่างไร
ก พยายามขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ข บีบแตรเสียงดัง และขับรถผ่านไปอย่างรวดเร็ว
ค ลดความเร็วและหยุดรถด้วยความปลอดภัย เพื่อให้คนข้ามถนน
ง เบรกหยุดรถอย่างรวดเร็ว เพื่อให้คนข้ามถนน

หากมีผู้ขับรถกำลังกลับรถเข้ามาในช่องทางที่ท่านขับรถอยู่ ท่านจะตัดสินใจทำอย่างไร
ก มีใจกรุณาโอบอ้อมอารีให้ทางแก่ผู้กลับรถ
ข หงุดหงิด บีบแตรไล่ แต่หยุดรถให้
ค เร่งความเร็วเพื่อขอทางไม่ให้กลับรถ
ง หลบรถโดยแซงไปอีกช่องทางหนึ่ง

ในการขับรถช่วงเวลากลางคืน ควรที่จะมีการใช้ไฟหน้ารถอย่างไร
ก เปิดไฟสูง ตลอดเวลาที่ขับขี่
ข เปิดทั้งไฟหน้า และไฟตัดหมอก
ค เปิดไฟหน้า ไฟตัดหมอก และไฟกระพริบฉุกเฉิน
ง เปิดไฟต่ำเมื่อมีรถอยู่ด้านหน้าและรถสวนทางมา

การขับรถผ่านช่วงทางโค้ง ทางร่วม ทางแยก ในช่วงเวลากลางคืนควรจะมีวิธีการใช้ไฟหน้ารถที่เหมาะสมอย่างไร 
ก ชะลอความเร็วก่อนเข้าทางแยก แล้วกระพริบไฟและเปิดไฟฉุกเฉิน
ข ก่อนเข้าโค้ง ให้กระพริบไฟ และลดเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถสวนทาง
ค ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟสูง
ง ชะลอความเร็วก่อนเปิดไฟต่ำ

การขับรถผ่านชุมชน โรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ควรปฏิบัติอย่างไร
ก ชะลอความเร็ว บีบแตรเสียงดัง และใช้ความระมัดระวัง
ข ชะลอความเร็ว และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
ค บีบแตรและชะลอความเร็ว
ง บีบแตร และเร่งความเร็วเพื่อให้พ้นไปโดยเร็ว

หากในขณะขับรถ ท่านสังเกตเห็นรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกหรือรถอื่นๆ ที่ผู้ขับรถมีพฤติกรรมขับรถประมาท น่าหวาดเสียวและอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ท่านจะจัดการอย่างไร
ก เปิดไฟฉุกเฉินแจ้งเตือนรถคันหลัง
ข ขับรถขึ้นแซงให้พ้นไปอย่างรวดเร็ว
ค ขับรถไล่ตาม และบีบแตรเพื่อให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าว
ง ควรชะลอรถให้ห่างจากรถคันดังกล่าว และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน

ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการขับขี่ที่ไร้ซึ่งมารยาทอย่างมาก
ก ใช้ความเร็วรถปกติ เมื่อมีรถคันอื่นกระพริบไฟขอทาง
ข ขับรถชิดซ้าย หรือให้ทางแก่รถฉุกเฉิน
ค ขับรถจี้ท้าย และบีบแตรไล่บนทางด่วน
ง ชะลอความเร็วให้รถคันอื่นแซง

ท่านคิดว่าข้อใดเป็นการขับขี่รถที่ไร้ซึ่งจิตสำนึก  
ก ขับรถในขณะที่อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือดื่มสุรา
ข ชะลอความเร็วและระมัดระวังเมื่อขับรถผ่านสถานศึกษาที่มีนักเรียนพลุกพล่าน
ค เมื่อรู้สึกว่าอ่อนเพลีย ง่วงนอน ให้หยุดรถพักผ่อนทันที
ง ไม่มีข้อใดถูกเลย

ท่านคิดว่าผู้ขับขี่ ควรปฏิบัติตนอย่างไรในการขับขี่รถให้เกิดความปลอดภัย
ก พูดคุยหยอกล้อกับแฟนสาวในขณะขับรถ
ข ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
ค ดื่มสุรา เที่ยวดึก นอนดึกเพื่อตื่นแต่เข้ามาขับรถ
ง ไม่ประมาท มีวินัย และเคารพในกฎจราจร

การขับรถบนทางด่วนที่ถูกต้อง เหมาะสม ควรปฏิบัติอย่างไร
ก ขับรถช้าในช่องทางด้านขวา
ข ขับรถอย่างรวดเร็วในช่องทางด้านขวา
ค ไม่ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ง ไม่ให้ขับรถแซงทางด้านซ้าย

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุด
ก ขับรถโดยมีใบขับขี่ที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎจราจร
ข ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจร
ค ศึกษาเรียนรู้ในกฎจราจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ง ตั้งใจฟังการถ่ายทอดอบรมเพื่อสอบใบขับขี่

ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้อง 
ก ตรวจเช็กบ้าง ไม่ตรวจเช็กบ้าง
ข ไม่เคยตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษารถ
ค ตรวจสอบรถปีละ 1 ครั้ง
ง ตรวจเช็กรถตามคู่มือประจำรถ

ข้อใด ถือได้ว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีจิตสำนึก
ก เตรียมความพร้อมทั้งรถและคนก่อนออกเดินทาง
ข ตรวจสอบดูแลรักษารถอย่างสม่ำเสมอ
ค ขับรถเร่งแซงเพื่อให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและทันเวลา
ง ขับรถช้าชิดขวาตลอดเส้นทาง

การขับรถในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักท่านควรขับขี่อย่างไร
ก ค่อยๆ ขับ และเปิดไฟสูงหน้ารถ
ข ลดความเร็ว ขับอย่างระมัดระวัง เปิดไฟหน้ารถและที่ปัดน้ำฝน
ค ขับอย่างระมัดระวังและเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอก
ง หยุดรถบนถนน และรอจนกว่าฝนจะหยุดตกแล้วค่อยขับต่อไป

การขับรถในทางขึ้นเขา ลงเขา และมีโค้งอันตรายอยู่ตลอดทาง ท่านควรขับขี่อย่างไร
ก เหยียบเบรกตลอดการลงเขาและใช้เกียร์สูง
ข ต้องเร่งความเร็วของรถเพื่อขึ้นเขาและลงเขา
ค ต้องใช้ความเร็ว และเกียร์ ให้ถูกต้องเหมาะสม
ง ใช้เกียร์สูงขณะขึ้นเขา ลงเขา และเข้าโค้ง

ก่อนใช้รถท่องเที่ยวในระยะทางไกลๆ ท่านควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
ก ศึกษาเส้นทาง นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ข ศึกษาเส้นทาง อ่านหนังสือคู่มือท่องเที่ยวจนดึก
ค เติมน้ำมันหล่อลื่นให้มากกว่าค่าที่กำหนดเผื่อรั่ว
ง ลดความดันลมยางเพื่อให้เกาะถนนมากขึ้น

หากมีผู้ขับรถจี้ท้ายรถท่านในช่องทางขวาสุดและบีบแตรไล่หลังทั้งที่ช่องทางด้านซ้ายก็ว่างอยู่ ท่านควรปฏิบัติตนอย่างไร  
ก แซงไปก่อน แล้วขับรถไล่ตลอดทาง
ข เร่งความเร็ว ไม่ให้แซงอย่างเด็ดขาด
ค ขับรถหลีกทาง ทางช่องทางด้านซ้ายอย่างระมัดระวัง
ง กระพริบไฟด้านซ้ายเป็นสัญญาณให้แซงด้านซ้าย

ขณะที่รถติด และรถด้านหน้ารถท่านได้ตัดสินใจใช้ช่องทางไหล่ทางด้านซ้าย และมีรถอื่นแล่นตาม ท่านจะทำอย่างไร
ก ขับรถในช่องทางเดิม
ข รีบกระพริบไฟด้านซ้ายให้สัญญาณ และขับตามในทันที
ค ให้สัญญาณไฟ และแซงซ้ายตามไปอย่างระมัดระวัง
ง ให้สัญญาณไฟ และแซงขวา ไปในช่องทางที่รถสวนมา

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติเมื่ออยู่บนถนน
ก ขับรถจี้ท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันรถอื่นวิ่งสวนทางเข้ามาชน
ข ขับรถแล้วเจอแสงแดด ยกมือขึ้นมาป้องเพื่อป้องกันแสงเข้าตา
ค ขับรถย้อนศรเพื่อประหยัดน้ำมัน
ง ขับรถด้วยความเร็วไม่เกินที่กำหนด และแซงในกรณีที่จำเป็นต้องแซงเท่านั้น

ในขณะที่ท่านขับรถบนทางหลวง ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนด อยู่ในเลนขวาสุด มีรถวิ่งตามมาด้วยความเร็วสูง หรือกระพริบไฟสูงจากทางด้านหลังของท่านเพื่อขอทางสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติคือ
ก ขับต่อไปตามปกติ เพราะปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่แล้ว ไม่ได้ขับรถเร็ว ไม่ได้ทำผิดกฎหมาย
ข เปิดทางหลบให้รถดังกล่าวแซงขึ้นไป โดยเปิดไฟเลี้ยวซ้าย แล้วค่อยๆ เบนรถเข้าเลนซ้ายหรือเลนกลาง
ค ขับรถให้ช้ากว่าเดิม เพื่อกักหรือสกัดให้รถคันหลังขับด้วยความเร็วตามกฎจราจร เช่นเดียวกันกับท่าน
ง ขับรถเร่งหนีไปด้านหน้าด้วยความเร็วที่สูงกว่ารถคันดังกล่าว

ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการขับรถให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
ก เร่งรีบขับขี่ เพื่อให้ถึงปลายทางก่อนที่จะมืด
ข ทำความคุ้นเคยกับรถที่จะขับขี่ ในกรณีที่เป็นรถที่ไม่เคยขับขี่มาก่อน
ค พักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มสุรา
ง มีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างรับผิดชอบ

 ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนนและมีผู้อื่นแบ่งปันน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนให้ท่าน ข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติ
ก ส่งยิ้มแสดงการขอบคุณ
ข โค้งศีรษะแสดงความขอบคุณ
ค ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วแสดงการขอบคุณ
ง เปิดไฟสูงแสดงการขอบคุณ

ในกรณีที่ท่านขับรถผิดกฎหมาย ผิดกฎจราจร หรือก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเมื่อเจ้าของรถคู่กรณีกำลังเผชิญหน้ากับท่าน สิ่งที่ควรปฏิบัติคือ
ก ขอให้มีการดำเนินตามกฎหมายว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิด
ข จอดรถลงมาถามว่าได้ทำความเดือนร้อนอะไรให้อย่างไร
ค ยกมือขวาขึ้นระดับคิ้วพร้อมโค้งศีรษะ เพื่อสื่อให้รู้ว่าทำผิดและขอโทษ
ง รีบขับรถไปจากที่นั้นโดยเร็วที่สุด

ข้อใดแสดงถึงการมีจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงภัย และการกระทำที่ไม่ปลอดภัย
ก บังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามกฎจราจรตลอดเวลาที่ขับขี่ โดยไม่ต้องรอให้ตำรวจจราจรบังคับ
ข ปรับแต่งอุปกรณ์ส่วนควบ และระบบต่างๆ ของรถให้แตกต่างไปจากสภาพที่ออกมาจากโรงงาน
ค เมื่อถึงทางร่วมทางแยก หากอยู่ในทางเอกต้องไปก่อนเสมอ ไม่จำเป็นต้องให้รถในทางโทเข้ามาร่วมใช้ทาง
ง เปิดไฟฉุกเฉิน เมื่อจอดรถในที่ห้ามจอด

ในขณะที่ท่านขับรถอยู่บนถนน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นด้านหน้าข้อใดไม่ใช่วิธีที่ควรปฏิบัติเพื่อให้รถที่ตามมาด้านหลังทราบว่าท่านมีความจำเป็นต้องชะลอรถหรือหยุดรถ และหยุดรถตามโดยไม่ชนท้ายรถของท่าน
ก ประเมินสถานการณ์ด้านหน้ารถและหลังรถ เพื่อให้น้ำหนักในการเบรกเป็นไปอย่างเหมาะสม
ข ขับรถเข้าไปใกล้รถที่เกิดเหตุแล้วเหยียบเบรกอย่างแรงเพื่อหยุดรถในทันที
ค ให้สัญญาณไฟเบรกล่วงหน้า โดยใช้เท้าแตะที่แป้นเบรกเป็นจังหวะ 1-2 ครั้ง แล้วจังหวะหยุด
ง เหยียบเบรกค้างไว้เพื่อให้สัญญาณไฟเบรกติดอยู่จนกระทั่งรถคันหลังที่ขับตามมาทราบล่วงหน้าและเมื่อมาหยุดอยู่ท้ายรถแล้ว จึงค่อยปล่อยเท้าจากแป้นเบรก

ในการแซงหรือเปลี่ยนเลนต้องปลอดภัยและมีมารยาท ข้อใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการขับรถ
ก เมื่อแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิดซ้ายทันที
ข ให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวา ก่อนแซงทุกครั้งเพื่อให้รถคันหน้ารู้ตัวและระมัดระวังหรือให้ทาง
ค ไม่แซงในที่คับขันหรือห้ามแซง
ง ถนนยิ่งแคบยิ่งต้องขับช้าๆ และแซงด้วยความระมัดระวัง

เมื่อรถที่ขับตามหลังมาให้สัญญาณขอแซง มารยาทที่ดีเพื่อแสดงการตอบรับว่ายินยอมให้แซง คือ
ก ให้สัญญาณไฟฉุกเฉิน
ข ให้สัญญาณแตร
ค ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย
ง ให้สัญญาณไฟสูง

 ข้อใดเป็นพฤติกรรมในการขับรถที่แสดงให้เห็นว่าผู้ขับมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ก เมื่อขับรถมาถึงทางร่วมทางแยกชะลอความเร็วทุกครั้ง ไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่
ข ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายจราจร หากไม่ปฏิบัติตำรวจจับเสียค่าปรับ
ค เมื่อจะเปลี่ยนเลนก็เบียดเข้าไปโดยไม่ให้สัญญาณไฟเพราะหากให้สัญญาณไฟคันข้างๆ จะไม่เปิดช่องให้เปลี่ยนเลนเข้าไป
ง กรณีที่เป็นทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ปฏิบัติตามสัญญาณไฟเท่านั้นไม่จำเป็นต้องมองด้านซ้ายและด้านขวา

ในขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่บนถนน และสังเกตเห็นว่าเบื้องหน้ามีคนกำลังข้ามถนน โดยไม่มีทางม้าลาย ข้อใดถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง
ก ขับรถผ่านไปตามปกติ เนื่องจากการข้ามถนนที่ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลายเท่านั้น
ข กระพริบไฟสูงเพื่อเตือนว่าอย่าข้าม แล้วขับผ่านโดยเร็วที่สุด
ค กดแตรรัวถี่ๆ เตือนว่าอย่าข้ามเพราะอาจถูกรถชนได้
ง ชะลอความเร็วแล้วหยุดให้ข้าม

หลังจากประสบอุบัติเหตุและรอดชีวิตมาได้ข้อใดเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับรถมีจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ก นายดี  กล่าวว่า  เมื่อวานเพิ่งไปสะเดาะเคราะห์มาไม่งั้นคงไม่รอดแน่
ข นายเอ  กล่าวว่า  เพราะพระเครื่องที่แขวนคออยู่คุ้มครองปกป้องรักษา
ค นางบี  กล่าวว่า  ปีนี้หมอดูทายทักไว้ว่าดวงจะดีทำอะไรก็ไม่มีปัญหา
ง น.ส.ซี  กล่าวว่า  ได้ศึกษาหาความรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอ

มารยาทที่ดีในการขับขี่ทำให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อใดเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ
ก เมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหน โดยมารยาทเลี้ยวแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้
ข ขณะขับรถในช่องทางขวาแต่ขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด หากมีรถมาจ่อท้ายแสดงว่ารถคันนั้นวิ่งเร็วไปไม่ต้องหลบให้ทาง
ค เมื่อรถ 2 คัน วิ่งมาถึงทางแยกหรือวงเวียนพร้อมกันรถคันไหนเร็วกว่าไปก่อนเสมอ
ง ไฟตัดหมอกเป็นไฟตกแต่งรถให้สวยงามสามารถเปิดได้ในขณะที่ไม่มีหมอกลง

ผู้ขับขี่ควรใช้แตรเมื่อใด
ก ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามทางม้าลาย
ข เร่งรถคันหน้าให้ขับเร็วขึ้น
ค ป้องกันอันตรายหรืออุบัติที่อาจเกิดขึ้นจากรถ
ง ทักทายผู้ขับขี่คันอื่นที่รู้จักกัน

การกระทำของผู้ขับขี่ข้อใด ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆ
ข เปิดวิทยุฟังเพลง
ค  ร้องเพลง
ง โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ

มารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือข้อใด
ก ถ่มน้ำลายหรือเสมหะลงบนถนน
ข สูบบุหรี่และเขี่ยทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนน
ค หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
ง ตะโกนด่าผู้ขับขี่คันอื่นที่ทำให้ไม่พอใจ

สำนวนใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ก ความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตาย
ข กล้าได้กล้าเสีย
ค ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้
ง กระต่ายตื่นตูม

การปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดมากที่สุด
ก บุคคลทุกคน
ข คนขับรถเท่านั้น
ค คนเดินเท้าเท่านั้น
ง ผู้โดยสารเท่านั้น

เมื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก บีบแตรไล่
ข ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถ
ค ใช้การวัดใจ
ง รถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บ  ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ก การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุ
ข การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ค รอประกันภัย
ง รอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

การขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้ามากเกินไป จะมีผลอย่างไร
ก ลดอุบัติเหตุ
ข จะขับรถด้วยความปลอดภัยมากขึ้น
ค เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
ง การจราจรคล่องตัวมากขึ้น

ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
ก การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ข ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา
ค ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในกรณีที่ถนนว่าง
ง หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม

ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก ถนนลื่น
ข ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน
ค ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ง ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง

การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ข เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น
ค ดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย
ง เปลี่ยนช่องทางทันที   เมื่อความเร็วเหมาะสม

ข้อใดผิด
ก ห้ามแซงซ้ายในที่ห้ามแซงซ้าย
ข ห้ามพูดโทรศัพท์ขณะขับรถ
ค ห้ามหยุดหรือจอดรถคุยกันกลางถนน
ง ห้ามหยุดรถให้คนข้ามทาง

สาเหตุอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด
ก ผู้ขับขี่รถ
ข สภาพถนน
ค สภาพรถ
ง สิ่งแวดล้อม

สาเหตุใดที่ทำให้การเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก ขับรถชิดคันหน้า
ข ขับรถแซงอย่างผิดกฎหมาย
ค ขับรถตัดหน้าอย่ากระชั้นชิด
ง ขับรถเร็วเกิดอัตราที่กำหนด

ข้อใดเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ควรกระทำ
ก ขับช้าชิดขวา
ข ขับเร็วชิดขวา
ค ขับช้าชิดซ้าย
ง ถูกทุกข้อ

ข้อใดเป็นมารยาทที่ดีในการขับรถ
ก ขับย้อนศรบนไหล่ทาง
ข เบียดแซงคิวบริเวณคอสะพาน
ค หยุดรถให้คนข้ามถนน
ง เปลี่ยนเลนโดยไม่ให้สัญญาณไฟ

การจอดรถขวางหน้าประตูบ้านผู้อื่นโดยปลดเกียร์ว่างและไม่ดึงเบรกมือ
ก ทำได้เพราะจอดบนถนนสาธารณะ
ข ไม่ควรทำเพราะสร้างความยากลำบากให้ผู้อื่น
ค ทำได้เพราะเจ้าของบ้านสามารถเข็นรถให้พ้นทางได้
ง ไม่ควรทำเพราะรถอาจถูกเข็นไปชนกับวัตถุอื่นจนเสียหาย

ข้อใดเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการขับรถยนต์
ก หยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย
ข ก้มศีรษะให้เมื่อมีคนให้ทาง
ค ขับรถแซงคันหน้าในระยะกระชั้นชิด
ง ไม่เปิดไฟสูงเมื่อมีรถขับสวนทางมา

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
ก  คน
ข  คน  รถ
ค  คน  รถ  ถนน
ง  คน  รถ  ถนน  สิ่งแวดล้อม

 ข้อใด ไม่ใช่การขับรถอย่างปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
ก เร่งเครื่องก่อนออกรถ
ข ไม่ควรติดเครื่องยนต์ระหว่างจอดรถคอย
ค ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสม
ง ไม่บรรทุกของเกิดพิกัด

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การขับรถในเวลากลางคืนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในเวลากลางวันคือข้อใด
ก ทัศนวิสัยในการมองเห็น
ข สภาพร่างกายของผู้ขับขี่และสภาพรถไม่พร้อม
ค คนขับหลับในเนื่องจากเหนื่อยล้า
ง ขับรถในขณะมึนเมา

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก เมื่อมีรถวิ่งสวนมา ควรใช้ไฟต่ำ
ข เมื่อวิ่งตามหลังรถคันหน้าสามารถเปิดไฟสูงได้ เพราะไม่มีผลต่อการขับขี่ของรถคันหน้า
ค ช่วงเวลาเย็นใกล้มืด จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติเพราะเป็นช่วงที่ตาต้องปรับสภาพจากกลางวันไปสู่กลางคืน
ง การขับรถในเวลากลางคืนควรใช้ความเร็วให้น้อยกว่ากลางวัน

เมื่อมีปริมาณรถสะสมจำนวนมากบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกที่จะต้องขับรถผ่านควรปฏิบัติอย่างไร
ก บีบแตรขอทางเพื่อแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ข เปิดไฟเลี้ยวขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ค เปิดไฟสูงเพื่อขอแทรกเข้าใกล้เชิงสะพาน
ง ขับไปต่อท้ายแถวรถที่ติดสะสมอยู่

ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่สามารถกระทำได้ในกรณีการใช้ไฟสูง
ก ใช้ไฟสูงเพื่อส่องดูป้ายบอกทางหรือทางข้างหน้าเป็นครั้งคราว
ข ใช้ไฟสูงขณะทีมีรถอยู่ข้างหน้า หรือมีรถสวนมา
ค ไม่พอใจพฤติกรรมการขับรถของรถคันหน้าจึงใช้ไฟสูง เพื่อให้คนขับรถคันหน้ารู้ตัว
ง ใช้ไฟสูงเพื่อให้คนขับรถคันอื่นทราบว่า ต้องใช้ความเร็วสูง โปรดอย่างขวางทาง

การจอดรถขวางทางคันอื่น  ควรปฏิบัติอย่างไร
ก ใส่เบรกมือไว้
ข ปลดเกียร์ว่าง ไม่ใช้เบรกมือ
ค ใส่เกียร์เดินหน้า
ง ใส่เกียร์ถอยหลัง

ข้อใดไร้จิตสำนึก และอาจก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด
ก ติดไฟสีน้ำเงินส่องสว่างบริเวณป้ายทะเบียนรถ
ข เปิดเพลงเสียงดังแล้วเปิดกระจกรถ
ค ถ่มน้ำลายออกนอกตัวรถ
ง ขว้างกระป๋องเครื่องดื่มออกนอกตัวรถขณะรถแล่น

หากพบรถฉุกเฉินเปิดสัญญาณเสียงไซเรนกำลังวิ่งตามหลัง ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก เปิดไฟฉุกเฉินและเร่งความเร็วทันที
ข เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านขวาทันที
ค เปลี่ยนช่องจราจรไปทางด้านซ้ายทันทีเมื่อปลอดภัย
ง เปิดไฟเลี้ยวขวาและขับรถต่อไป

ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้สัญญาณแตรที่ถูกต้อง
ก เตือนผู้อื่นให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากรถ
ข ใช้เพื่อเร่งรถข้างหน้าให้ขับเร็วขึ้น
ค ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามถนน
ง ใช้เพื่อทักทายคนรู้จัก

จากรูป หากท่านกำลังขับขี่เข้าสู่บริเวณทางม้าลายท่านควรปฏิบัติอย่างไร 
ก ขับด้วยความเร็วเท่าเดิม
ข ลดความเร็วลง
ค บีบแตร
ง เพิ่มความเร็ว

จากรูป รถคันสีแดงควรปฏิบัติอย่างไร 


ก รอจนกว่าคนเดินเท้าจะเดินผ่านไปแล้วจึงเลี้ยว
ข โบกมือและตะโกนต่อว่าเพื่อเร่งให้ผู้คนเดินผ่านไป
ค บีบแตรไล่เพื่อไม่ให้ผู้คนเดินผ่าน
ง ขับเข้าไปใกล้คนเดินเท้าในระยะกระชั้นชิด

จากรูป รถคันสีเหลืองควรปฏิบัติอย่างไร


ก ใช้สัญญาณแตรเพื่อให้รถคันอื่นหยุดให้ท่าน
ข ขับออกไปทันที
ค ค่อยๆ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าทีละน้อย
ง เลี้ยวซ้ายแล้วกลับรถที่จุดกลับรถ

จากรูป เมื่อท่านต้องการที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอย ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 


ก หยุดรอ
ข ใช้สัญญาณแตรไล่ผู้เดินเท้า
ค ขับเข้าไปใกล้ผู้เดินเท้าในระยะกระชั้นชิด
ง โบกมือไล่ผู้เดินเท้าให้รีบเดินข้ามถนน

จากรูป รถที่อยู่บริเวณทางม้าลาย ควรปฏิบัติอย่างไร  


ก ใช้สัญญาณแตรเพื่อไล่ผู้เดินเท้า
ข ขับเข้าไปต่อท้ายรถคันหน้า
ค ขับเข้าไปทับทางม้าลาย
ง หยุดรถก่อนถึงทางม้าลาย

จากรูป เมื่อรถคันสีเหลืองต้องการที่จะขับตรงไป ควรปฏิบัติอย่างไร 


ก บีบแตรอย่างต่อเนื่อง
ข หยุดรอจนกว่ารถข้างหน้าจะผ่านไป
ค เปิดไฟสูงค้าง
ง พยายามขับมุดผ่านช่องว่าง

ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องในการขับขี่ออกจากซอยไปสู่ถนนใหญ่ 
ก บีบแตรเพื่อขอทางจากรถคันอื่น
ข ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้
ค หยุดรอให้รถในทางหลักและคนเดินเท้าไปก่อน
ง ขับออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลา

จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะเลี้ยวขวา แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถดับเพลิงมาทางขวามือของท่าน ท่านควร 


ก เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อให้รถดับเพลิงรู้ว่าท่านจะไปก่อน
ข เลี้ยวขวาไปก่อนรถดับเพลิงจะมาถึง
ค เลี้ยวไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจรถดับเพลิง
ง รอให้รถดับเพลิงไปก่อนแล้วจึงเลี้ยว

จากรูป ในขณะสัญญาณไฟเขียว หากท่านต้องการจะขับตรงไป แต่ท่านได้ยินสัญญาณรถพยาบาลมาทางขวามือของท่าน ท่านควร 


ก หยุดรอรถพยาบาลไปก่อน
ข รีบๆ ขับผ่านไปจะได้ไม่ขวางทางรถพยาบาล
ค ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนรถพยาบาลให้รู้ว่าท่านจะไปก่อน
ง ขับผ่านไปตามปกติ

หากท่านต้องการที่จะจอดรถดังรูป เพียงชั่วคราวท่านสามารถจอดได้หรือไม่ 


ก จอดไม่ได้ทุกกรณี
ข จอดได้หากท่านอยู่ในรถ
ค จอดได้หากท่านเปิดไฟฉุกเฉิน
ง จอดไม่ได้ ถ้าไม่ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ดูแลรถ

เมื่อท่านได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนของรถฉุกเฉิน ท่านต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก ทำเป็นไม่ได้ยิน
ข ใช้สัญญาณแตรเพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่านอื่น
ค กระพริบไฟสูงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ท่านอื่น
ง พยายามเบี่ยงรถของท่านมิให้ขวางทางรถฉุกเฉิน

เมื่อรถที่กำลังทำการแซงเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ช่องจราจรของท่าน ท่านควรปฏิบัติอย่างไร 


ก ใช้สัญญาณแตรเตือน
ข เร่งความเร็วขึ้น
ค ลดความเร็วลง
ง เปิดไฟสูงเตือน

จากสถานการณ์ดังรูป ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร


ก ขับไปจอดต่อท้ายให้ชิดกับรถคันหน้ามากที่สุด
ข หยุดรถให้รถที่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไปก่อน
ค ให้สัญญาณแตรเสียงยาว
ง ขับไปจอดต่อท้ายรถคันหน้าพร้อมกับเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

การปฏิบัติในข้อใดถูกต้องตามหลักมารยาทในการขับรถ 
ก ขับรถด้วยความเร็วสูงและเปลี่ยนช่องจราจรบ่อย
ข ขับรถตามหลังรถคันหน้าในระยะกระชั้นชิดเพื่อให้หลบทางให้
ค ใช้สัญญาณแตรไล่คนข้ามถนน
ง ให้สัญญาณไฟทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องจราจร

หากเห็นคนพิการกำลังข้ามถนน ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร
ก ลดความเร็วและกระพริบไฟสูงใส่คนพิการ
ข หยุดรอให้คนพิการข้ามผ่านทางไปก่อน
ค เร่งความเร็วและขับอ้อมไปทางด้านขวาของคนพิการ
ง หยุดและให้สัญญาณแตรจนกว่าคนพิการข้ามจนพ้นทาง

ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
ก ไม่เปิดไฟสูงในกรณีที่ขับรถสวนทางกัน
ข ให้สัญญาณไฟเลี้ยวล่วงหน้าก่อนเลี้ยวรถ
ค เร่งความเร็วเมื่อมีรถแซงมาขนาบข้าง
ง ขับชิดซ้ายและให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเมื่อรถคันหลังให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อต้องการแซง

ข้อใดคือมารยาทที่ดีในการจอดรถ 
ก จอดรถซ้อนคัน
ข จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ค จอดรถขวางทางเข้า-ออก
ง จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ควรปฏิบัติ เมื่อมีรถคันหลังกำลังแซงรถของท่าน 
ก อยู่ในช่องจราจรของตัวเอง
ข ขับด้วยความเร็วคงที่
ค ลดความเร็วลง
ง เร่งความเร็วเพื่อไม่ให้แซง

ข้อใดต่อไปนี้ทำให้สมาธิในการขับรถลดลง 
ก การคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า
ข การล้างหน้าก่อนขับรถ
ค โทรศัพท์ขณะขับรถ
ง การมองทางข้างหน้าไกลๆ

รูปใดต่อไปนี้ เป็นการรัดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ถูกต้อง 


ก รูปที่ 2. และ 3.
ข รูปที่ 2. เท่านั้น
ค รูปที่ 3. เท่านั้น
ง รูปที่ 1. 2. และ 3.

ผู้ขับขี่ที่ดีควรมีความพร้อมอย่างไร
ก ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง
ข ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ค มีสภาพร่างกายจิตใจที่พร้อม
ง มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พฤติกรรมใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรกระทำ
ก ทุกข้อที่กล่าวจะเป็นตัวเลือกที่ถูกทั้งหมด
ข เปิดไฟสูงขณะรถสวนกัน
ค เปิดไฟสูงเพื่อไล่รถคันหน้า
ง เปิดไฟสูงขณะขับรถตามหลังรถคันอื่น

ข้อใดเป็นการขับรถที่ถูกต้องทั้งกฎจราจรและมารยาทในการขับรถ
ก ขับรถโดยใช้ความเร็ว 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในกรณีที่ถนนว่าง
ข การขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด
ค หยุดรถให้คนข้ามถนนในบริเวณที่มีคนข้าม
ง ขับรถช้าๆ ในช่องทางเดินรถทางขวา

ข้อใดที่ผู้ขับขี่ไม่ควรปฏิบัติ
ก ขับรถด้วยความระมัดระวังขณะฝนตก ถนนลื่น
ข ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ค ให้สัญญาณไฟเพื่อขอแซง
ง ขับรถด้วยความเร็วสูงในที่ที่มีการจราจรพลุกพล่าน

การเปลี่ยนช่องทางจราจร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก เปลี่ยนช่องทางทันที เมื่อความเร็วเหมาะสม
ข เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางได้เลย
ค เปลี่ยนช่องทางโดยเร็วเพื่อหลบรถคันอื่น
ง ดูกระจกมองข้าง เปิดสัญญาณไฟแล้วเปลี่ยนช่องทางเมื่อเห็นว่าปลอดภัย

มารยาทที่ดีในการจอดรถ ควรปฏิบัติอย่างไร
ก จอดรถซ้อนคัน
ข จอดบริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอด
ค จอดโดยไม่กีดขวางผู้อื่นและไม่ฝ่าฝืนกฎจราจร
ง จอดรถขวางทางเข้า-ออก

การใช้ไฟสูงหรือไฟขอทาง เพื่อไล่รถคันหน้าแสดงว่าผู้ขับขี่ขาดสิ่งใด
ก มารยาทในการขับขี่
ข เทคนิคการขับขี่ที่ดี
ค จิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัย
ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก รถทุกคัน ต้องวิ่งตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
ข รถวิ่งเร็วต้องเปิดไฟสูงตลอดเวลาเพื่อให้มองเห็นทาง
ค รถเก่า แรงน้อย ต้องหลบซ้าย
ง รถใหม่ราคาแพง ต้องวิ่งขวา

ผู้ขับรถที่ดีควรมีคุณสมบัติ อย่างไร
ก ความอดทนอดกลั้น
ข การให้อภัยผู้อื่น มองโลกในแง่ดี
ค ความรับผิดชอบ
ง ถูกทุกข้อ

อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากอะไร
ก รถ
ข ผู้ขับขี่
ค ถนน
ง สิ่งแวดล้อม

สาเหตุใดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
ก แซงในที่ห้ามแซง
ข ขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า
ค ขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ง ขับรถตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด

 

>>> ข้อสอบใบขับขี่ล่าสุด 2557 ตอนที่ 8 (เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย)Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.