กพ 27 พย

Uncategorized

ประกาศผลสอบ กพ ครั้งที่ 2 (27 พฤศจิกายน 2558)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้นบัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 จำนวน 21,128 ราย โดยท่านสามารถติดตามผลการสอบได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ครับ ประกาศผลสอบ กพ ครั้งที่ 2…