กรอ คือ

Social

กรอ. คืออะไร? กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่อะไร?

หลายคนอาจจะเคยได้ยินถึงข่าวเศรษฐกิจที่มีการพูดถึง “กรอ.” หลายคนอาจจะสงสัยว่า กรอ คืออะไร? วันนี้ทาง Zcooby ขอตอบข้อสงสัยนี้กันนะครับ กรอ. ย่อมาจากอะไร? ทำหน้าอะไร? กรอ. ย่อมาจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน้าที่ดูแลโรงงานต่างๆที่เป็นของรัฐ ควบคุมดูแลการดำเนินงานของโรงงานเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงมาตรฐานแห่งคุณภาพและปริมาณ ตลอดจนรักษาระดับราคาของผลิตภัณฑ์ที่โรงงานต่างๆผลิตจำหน่ายแก่ประชาชน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เห็นว่ามีความจำเป็นแก่ประเทศชาติในยามสงคราม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485  วิสัยทัศน์ องค์กรชั้นนำด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย…