กระทรวงดิจิทัล หน่วยงาน

Social

กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม มีหน้าที่และขอบเขตอะไรบ้าง (มาแทน กระทรวงไอซีที)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของการประกาศ ยกเลิก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที และให้จัดตั้ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นมาแทน หลายคนอาจจะสงสัยว่า จะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และมีหน้าที่หรือขอบเขตอย่างไรบ้าง อำนาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ การวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฏหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มา…