กลอนนายก หายใจเป็นไทย

Uncategorized

หายใจเป็นไทย กลอนที่นายกแต่งเพื่อคนไทย (29 มิถุนายน 2560)

29 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 ณห้องประชุม จอมพลป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี กรุงเทพฯ นอกจากมอบนโยบายแล้ว งานนี้ นายกประยุทธ์ ยังมอบบทกลอน ฝากข้อคิด เตือนใจ ปลุกเร้าข้าราชการที่เข้าร่วมประชุม…