กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

News

กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562)

31 มกราคม 2562 เฟสบุ้คเพจ “พระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก” ได้การประชาสัมพันธ์กำหนดการพระราชพิธีราชาภิเษกในช่วงวันที่ 6 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2562 ดังนี้