ข่าวเลื่อนเปิดเทอม

Uncategorized

เลื่อนเปิดเทอม 2563 จากวันที่ 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค. 63 #เลื่อนเปิดเทอม

หลังจากที่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันนี้ (7 เม.ย. 63) จึงมีการประกาศจากคณะรัฐมนตรีว่า เห็นชอบให้เลื่อนเปิดเทอม จากปกติวันที่ 16 พฤษภาคม ไปเป็น 1 กรกฎาคม 2563