คลิบโฆษณาเซเว่น

Uncategorized

คลิปวันครู 2559 จากเซเว่นอีเลเว่น (เวอร์ชั่นเต็ม) “เชิดชูพระคุณครู”

ในวันที่ 16 มกราคมของทุกปี คือวันครูแห่งชาติ ในปี 2559 นี้ทางเซเว่นอีเลเว่น ได้ทำการปล่อยคลิปวีดีโอเพื่อเชิดชูพระคุณครู กับคลิปที่มีชื่อว่า “เชิดชูพระคุณครู” โดยคลิปวันครู 2559 นี้ “เชิดชูพระคุณครู” เป็นคลิปที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากเรื่องจริงจาก หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์ คุณครูใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนวรรณวิทย์ ที่เห็นความสำคัญของการเป็นครู และต้องการคงสภาพของโรงเรียนวรรณวิทย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ท่ามกลางย่านธุรกิจที่มีมูลค่าของที่ดินนับพันล้านบาท แต่ด้วยความที่ท่านเป็นครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จ­ริง ที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการอบรมและสั่งสอ­นนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ยังคงอยู่มาได้ถึงปัจจุบัน เพราะวันครูเป็นวันสำคัญ…