คลิปทำดอกไม้จันทน์

Uncategorized

คลิปสอนการทำดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง

หลังจากที่มีกำหนดการพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ดอกไม้จันทน์” ก็ถือเป็นส่ิงหนึ่งที่ใช้ในการแสดงความอาลัย วันนี้ Zcooby ขอแนะนำคลิปวีดีโอเสนอการทำดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเองมาฝากครับ โดยกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนพร้อมทั้งติดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับให้เพียงพอกับประชาชนที่คาดว่าจะเข้าร่วมพิธีในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งให้จัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธี ฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ล้านดอก ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนที่ประสงค์จะจัดทำดอกไม้จันทน์มามอบให้กรุงเทพมหานครเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมพระราชพิธีสามารถนำมาส่งได้ที่ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (ดินแดง) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-247-9493 คลิปสอนการทำดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเอง ท่านสามารถชมคลิปการทำดอกไม้จันทน์ด้วยตัวเองในรูปแบบอื่นๆ…