คลิปวันแม่บาร์บิคิว

Clip

“The Waiters’ Mom พนักงานร้านอาหารก็มีแม่” คลิปวันแม่จากบาร์บิคิว พลาซ่า

วันแม่ใกล้จะเข้ามาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว วันนี้ทาง Zcooby ขอแนะนำคลิปเกี่ยวกับวันแม่ โดยบุคคลในคลิปนั้นจะเป็นเหล่าบรรดาพนักงานของร้านบาร์บีคิว พลาซ่า ซึ่งเป็นคลิปที่ไม่มีการกำกับ ไม่มีการแสดง สิ่งที่คุณจะได้ชม เป็นสิ่งที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆ ของแต่ละบุคคลในคลิปครับ กับคลิปที่มีชื่อว่า “The Waiters’ Mom พนักงานร้านอาหารก็มีแม่” โดยเนื้อหาในคลิปจะเป็นการให้พนักงานของบาร์บิคิวพลาซ่าส่วนหนึ่ง ได้มาทำแบบสอบถามชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับ “แม่” ส่วนเนื้อหาที่เหลือ ผมอยากให้คุณใช้เวลาห้านาที ในการรับชมและซึมซับความรู้สึกนะครับ คลิป “The Waiters’ Mom พนักงานร้านอาหารก็มีแม่”…