คำขวัญวันเด็ก 2017

Uncategorized

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560 – เป็นธรรมเนียมของทุกๆ ปีที่ใกล้จะถึงวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเสาร์ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี จะมีคำขวัญวันเด็ก ซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งในปีนั้นจะเป็นผู้ตั้งคำขวัญ วันนี้ Zcooby จะพาคุณไปรู้จักคำขวัญวันเด็กปีนี้กันนะครับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560 แต่งขึ้นโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีใจความดังนี้ครับ คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2560 เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีก่อนๆ จะเป็นดังนี้ครับ…