คำขวัญวันแม่ปี 2558

Social

คำขวัญวันแม่ปี 58 (12 สิงหาคม 2558)

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เราทุกคนจะทราบกันอยู่แล้วว่าเป็น วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ลูกจะได้ร่วมแสดงความรักและระลึกถึงพระคุณของแม่ แต่คุณทราบไหมครับว่า คำขวัญวันแม่ปีนี้ (ปี 2558) คืออะไร วันนี้ Zcooby นำข้อมูลมาแจ้งให้ทราบแล้วครับ คำขวัญวันแม่ปี 2558 คำขวัญวันแม่ปี58 มีดังนี้ครับ “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”  …