คำขวัญวันแม่ 2562

Information

คำขวัญวันแม่ 2562

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ความว่า