คีร์กีซสถาน ท่องเที่ยว

Travel

ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan)

หลังจากที่มีข่าวว่า เกิดเหตุคาร์บอมบ์ สถานฑูตจีน ณ.กรุงบิชเคก ประเทศคีร์กีซสถาน ทำให้หลายคนสงสัยว่า คีร์กีซสถาน อยู่ตรงไหนของโลก วันนี้ ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประเทศคีร์กีซสถานมาฝากนะครับ ประเทศคีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) อยู่ตรงไหน? คีร์กีซสถาน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐคีร์กีซ เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าบิชเคก (เดิมเรียกว่า ฟรุนเซ) คีร์กีซสถานเดิมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต…