ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง อัตรา

Uncategorized

อัตราค่าชดเชย กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด (อัพเดทล่าสุด)

ในกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด หลายคนอาจจะอยากทราบว่า จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยในกรณีอย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby ขอแนะนำ อัตราค่าชดเชย กรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด ที่อัพเดทล่าสุด โดยเพิ่มกรณีที่ลูกจ้างมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปด้วยครับ