งดแจกถุงพลาสติก

Uncategorized

รายชื่อร้านค้า,ซูเปอร์มาร์เก็ต,ห้างสรรพสินค้าที่ยกเลิกการแจกถุงพลาสติก (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)

หลังจากที่มีการรณรงค์ให้มีการลดการใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีร้านค้า,ซูเปอร์มาร์เก็ต,ห้างสรรพสินค้า ที่เข้าร่วมนโยบายการยกเลิกการแจกถุงพลาสติก ทาง Zcooby จึงขอทำการรวบรวมรายชื่อห้างร้านต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้