งบประมาณ63 17 ตุลาคม 2562

Live

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 17-18 ตุลาคม 2562 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 #ประชุมสภา #พรบงบประมาณ

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 17 และ 18 ตุลาคม จะมี การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้