จังหวัดพื้นที่สีส้ม

Uncategorized

จังหวัดไหนพื้นที่สีอะไรบ้าง? (แดงเข้ม,แดง,ส้ม) อัพเดทล่าสุด 16 สิงหาคม 2564 #โควิด #โควิดวันนี้

ในช่วงที่มีการประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทำให้ตอนนี้หลายคนอาจจะสับสนหรือต้องการรู้ว่า จังหวัดไหนเป็นพื้นที่สีอะไร? จังหวัดของตนเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม,สีแดง หรือสีส้ม