จัดงานปีใหม่

Uncategorized

ประกาศ! เริ่มจัดงานกิจกรรมบันเทิง,รื่นเริงได้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2559

ข่าวดี – ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สามารถเริ่มจัดงานกิจกรรมบันเทิง,รื่นเริงได้แล้ว โดยได้รับเห็นชอบจากทางคณะรัฐมนตรีแล้ว 9 กิจกรรมที่สามารถจัดได้ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทางพ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ…