ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

People

ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ประวัติและผลงาน

ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง คือใคร? ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง เป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม