ชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ผลไหม

Uncategorized

Live 🔴 แถลงข่าวเรื่อง “ชุดตรวจเชื้อโควิด-19” (27 มีนาคม 2563)

วันนี้ 27 มี.ค.63 คณะบดีแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิริราช รามาธิบดี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวเรื่อง “ชุดตรวจเชื้อโควิด – 19”