ซุปเปอร์บอร์ด คืออะไร

Social

“ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร? สามารถปิดช่องการทุจริตได้จริงหรือไม่?

23 กุมภาพันธ์ 2560 มีข่าวเรื่อง รัฐบาลเตรียมออก ม.44 ตั้ง“ซุปเปอร์บอร์ด“คุมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการภาครัฐที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 พันล้านบาทขึ้นไป เพื่อปิดช่องทุจริต ทำให้หลายคนสงสัยว่า “ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร? เราลองมาดูความหมายนะครับ “ซุปเปอร์บอร์ด” คืออะไร? ซุปเปอร์บอร์ด หมายถึง กลุ่มคณะกรรมการเพื่อมากำกับดูแล โครงการที่มีมูลค่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและให้มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ โดยการตอนนี้อยู่ระหว่างที่กรมบัญชีกลางกำลังออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ e-Bidding หรือวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ และการกำหนดราคากลาง…