ถ่ายทอดสดสวดมนต์ 25 มีนาคม 2563

Live

ถ่ายทอดสด การสวดมนต์โพชฌังคปริตร และบทสวดรัตนสูตร 25 มีนาคม 2563

ในวันที่ 25 มีนาคม จะมีการจัดพิธีสวดมนต์โพชฌังคปริตร เพื่อการปัดเป่าโรคร้าย โดยมีการถ่ายทอดสดสำหรับผู้ที่สนใจรับชม