ถ่ายทอดสด รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด

Uncategorized

ถ่ายทอดสดพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (6 เมษายน 60)

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 จะมีพระราชพิธีสำคัญงานหนึ่งคือ “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560” ทาง Zcooby ขอแนะนำโปรแกรมและช่องทางการชมการถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญนี้ครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน เวลา 15.00 น. กำหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระที่นั่งอนันตสมาคม…