ถ่ายทอดสด 9 พฤษภาคม 2559

Live

ถ่ายทอดสดพิธีแรกนาขวัญ วันพืชมงคล 2559

ในปี 2559 นี้ วันพืชมงคลตรงกับวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทาง Zcooby ขอนำเสนอลิ้งค์การชมการถ่ายทอดสด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เนื่องในวันพืชมงคล 2559 กำหนดการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2559 วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา 07.19 น. – พระยาแรกนาขึ้นรถยนต์หลวงออกจากพระบรมมหาราชวังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง แล้วเดินนำกระบวนแห่อิสริยยศไปที่โรงพิธีพราหมณ์ พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อม เวลา…