ทุนนิยมในศตวรรษที่ 21 : Capital in the Twenty-First Century เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไร?

ชื่อของหนังสือ Capital in the Twenty-First Century กลายเป็นชื่อหนังสือที่ได้รับความสนใจมากขึ้น หลังจากที่เป็นหนังสือแนะนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย หลายคนอาจจะอยากทราบว่า หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร?