ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี

Uncategorized

ธานินทร์ กรัยวิเชียร คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของประธานองคมนตรีคนล่าสุด (ชั่วคราว)

หลังจากที่วันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางคณะองคมนตรี ได้เลือก “ธานินทร์ กรัยวิเชียร” ทำหน้าที่ประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) ทาง Zcooby จึงขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับบุคคลท่านนี้มาฝากครับ ธานินทร์ กรัยวิเชียร คือใคร? ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร ก่อนหน้ารับตำแหน่ง ประธานองคมนตรีคนล่าสุด (ชั่วคราว) ดำรงตำแหน่งองคมนตรี และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 14 ของไทย…