ประกันสังคม

Health

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2563-2564 ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการย้ายสถานพยาบาลประกันสังคม

ในช่วงปลายปี หากผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม มีความจำเป็นหรือความต้องการที่จะขอย้ายสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล อาจจะต้องการทราบว่า ตนเองนั้นสามารถทำการย้ายหรือเปลี่ยนโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่? และต้องทำอย่างไร วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้ทราบครับ

Social

ประกันสังคมฉบับใหม่ เพิ่มสิทธิ์อะไรบ้าง? (เร่ิมบังคับ 20 ตุลาคม 2558)

วันนี้ (20 ตุลาคม 2558) เป็นวันแรกที่ พรบ. ประกันสังคมฉบับใหม่ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 4) ผลบังคับใช้แล้ว ตามที่ทราบกันว่า จะมีสิทธิหลายอย่างที่ผู้เข้าประกันสังคมจะได้รับเพิ่มขึ้น โดยที่ยังคงส่งเท่าเดิม วันนี้ zcooby เลยมาขอสรุปว่า ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ สิทธิที่ผู้ประกันตนจะได้รับเพิ่มขึ้น 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตน…