ประชุมสภา ดูออนไลน์

Uncategorized

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 10-11 กรกฎาคม 2562 #ประชุมสภา

ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาครั้งนี้มาฝาก

Uncategorized

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 3 กรกฎาคม 2562 #ประชุมสภา

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาครั้งนี้มาฝาก

Live

ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 26 มิถุนายน 2562 #ประชุมสภา

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทาง Zcooby ขอแนะนำถ่ายทอดสดการประชุมสภา

Trend

ประชุมสภา 19 มิถุนายน 2562 (เวลารวม 17 นาที) #ประชุมสภา

สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ทาง Zcooby ขอแนะนำเทปบันทึการถ่ายทอดสดการประชุมสภา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีระยะเวลาการประชุมทั้งหมด 17 นาที