ประเทศทาจิกิสถาน

Uncategorized

ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan)

หลังจากที่ทีมฟุตซอลประเทศไทยจะมีการแข่งขันกับทีมชาติจากประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) ชื่อของประเทศนี้อาจจะทำให้หลายท่านสงสัยว่า อยู่ส่วนไหนของโลก วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศนี้มาฝากกันนะครับ ประเทศทาจิกิสถาน (Tajikistan) ทาจิกิสถานหมายถึง “ดินแดนแห่งชาวทาจิก” (Tajiks) โดยประเทศทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่อยู่ทางตอนใต้บริเวณเอเชียกลาง (หมายเหตุ เอเชียกลาง จะมีประเทศดังนี้ สาธารณรัฐคาซัคสถาน,สาธารณรัฐคีร์กีซ,สาธารณรัฐทาจิกิสถาน,เติร์กเมนิสถาน และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน) แต่เดิมทาจิกิสถานเป็นพื้นที่ในสหภาพโซเวียต ซึ่งได้แยกตัวออกมาหลังจากการล่มสลายของโซเวียต ทาจิกิสถานมีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน โดยร้อยละ…