ปว.44 คือ

Information

ปว.44 คืออะไร? (พร้อมรายละเอียดและเนื้อหาของ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ ปว.44 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 กับบ้านเกือบทุกหลังที่สร้างล้ำลำคลองเป้งพัฒนา ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร หลายคนอาจจะสงสัยว่า ปว.44 คืออะไร? ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทราบนะครับ ปว.44 คืออะไร? ปว.44 หรือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ เป็นประกาศที่มีมาตั้งแต่ปี 2502 เพื่อบังคับใช้ในการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ (ซึ่งเป็นคนละตัวกับ ม.44) โดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ประกาศนี้ กับบ้านเกือบทุกหลังที่สร้างล้ำลำคลองเป้งพัฒนา ย่านทองหล่อ…