ปว.44

Information

ปว.44 คืออะไร? (พร้อมรายละเอียดและเนื้อหาของ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔)

หลังจากที่มีข่าวเรื่องของทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ ปว.44 ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2502 กับบ้านเกือบทุกหลังที่สร้างล้ำลำคลองเป้งพัฒนา ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร หลายคนอาจจะสงสัยว่า ปว.44 คืออะไร? ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทราบนะครับ ปว.44 คืออะไร? ปว.44 หรือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๔๔ เป็นประกาศที่มีมาตั้งแต่ปี 2502 เพื่อบังคับใช้ในการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ (ซึ่งเป็นคนละตัวกับ ม.44) โดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ประกาศนี้ กับบ้านเกือบทุกหลังที่สร้างล้ำลำคลองเป้งพัฒนา ย่านทองหล่อ…