ป.ย.ป.

Uncategorized

ป.ย.ป. คืออะไร? ย่อมาจากอะไร? ทำหน้าที่อย่างไรบ้าง?

หลังจากที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และมีการตั้ง คณะกรรมการ ป.ย.ป รวมอยู่ด้วย ทำให้หลายคนสงสัยว่า ป.ย.ป. คืออะไร ย่อมาจากอะไร มีหน้าที่อย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby หาคำตอบมาให้แล้วครับ ป.ย.ป. คืออะไร? ย่อมาจากอะไร?…