พรบ ยาสูบ 2560

Uncategorized

สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 (เริ่มบังคับใช้ 4 กรกฎาคม 2560)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถือเป็นวันแรกที่มีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งหลายคนอาจจะอยากทราบว่า สาระสำคัญของ พรบ เกี่ยวกับบุหรี่ฉบับนี้ คือเรื่องอะไรบ้าง ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลให้ทราบนะครับ