พลาสมา บริจาค

Health

พลาสมา (Plasma) คืออะไร? ใช้รักษาโควิด-19 ได้หรือไม่?

หลังจากที่มีการเสนอแนวทางในการรักษาโควิด-19 จากการเอาพลาสมาของผู้ที่เคยป่วยและได้รับการรักษาจนหายแล้ว หลายคนอาจจะสงสัยว่า พลาสมา (Plasma) คืออะไร? ใช้รักษาโควิด-19 ได้หรือไม่?