พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์

Uncategorized

สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

หลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ในวัย 81 ปี ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้ครับ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ คือใคร? ท่านเคยเป็น อดีตอธิบดีกรมตำรวจ ระหว่าง พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2536 รวมทั้งเป็นเป็นรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(รสช.) เคยเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงใหม่ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534 สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ….