พิธีมหามงคลบำเพ็ญ 23 พฤษภาคม 2560

Uncategorized

ถ่ายทอดสดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในหลวง ร.9 (23 พฤษภาคม 2560)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 จะมีพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ให้ทราบกันนะครับ กำหนดการพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีดังกล่าว และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร)…