พิมพา จันทร์ประสงค์ ประวัติ

People

พิมพา จันทร์ประสงค์ คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

หลังจากข่าวการเสียชีวิตของ พิมพา จันทร์ประสงค์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้มาฝากนะครับ