พ.ต.วสุพล จูฑะพันธุ์ คือ

Uncategorized

วสุพล จูฑะพันธุ์ คือใคร? พร้อมประวัติคร่าวๆ

หลังจากที่มีข่าวของ การถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชฯ “พ.ต.วสุพล จูฑะพันธุ์” ฐานกระทำผิดวินัยร้ายแรง แสดงตนว่าเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติคร่าวๆ ของบุคคลท่านนี้ให้ทราบครับ