พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ถ่ายทอดสด

Live

ถ่ายทอดสด การประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กรณีสถานการณ์โควิด-19 (25 มีนาคม 2563) พร้อมรายละเอียด #พรกฉุกเฉิน

หลังจากที่ข่าวว่า จะมีการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และคาดว่าจะมีการประกาศถึงรายละเอียด พ.ร.ก. ฉุกเฉิน นี้ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ พรก ฉบับนี้ให้ทราบ