พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง ถอดยศ

People

พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง คือใคร? พร้อมประวัติที่ผ่านมา

หลังจากมีข่าว โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “พันเอก พงศกรณ์ รุ่งเรือง” ผิดวินัยร้ายแรง หลายคนอาจจสงสัยว่าเขาคือใคร ทาง zcooby จะพยายามรวบรวมข้อมูลของบุคคลท่านนี้มาฝากครับ ประวัติที่ผ่านมาของ พ.อ.พงศกรณ์ รุ่งเรือง ปี 2559 – ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558 – เป็นผู้แทนพระองค์ พระองค์ภากับคุณสิริวัณณวรี…