ภาคใต้ 2560

Social

บริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ 2560 (รวมช่องทางเลขที่บัญชีช่วยน้ำท่วม)

หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นทางภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก วันนี้ Zcooby ขอรวบรวมเลขที่บัญชีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ ช่องทางเลขที่บัญชีบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ 2560 ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี มูลนิธิเพื่อนพึ่งภาฯ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ไทยพาณิชย์ เทเวศร์ 020-2-53333-8 กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล กรุงไทย ทำเนียบรัฐบาล 067-0-06895-0 สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ กสิกรไทย…